Rješenja za upravljanje informacijama

Da bi informacije koje klijenti mogu da prikupe zaista i na pravi način prikupili, a potom ih transformisali u oblik pogodan za analizu potrebno je kompletno rješenje koje može da objedini podatke, struktuirane ili polustruktuirane, iz bilo kog raspoloživog izvora: Azure ili on premises.

Da bi analiza dala svoj očekivani doprinos donošenju odluka tu su dodatne funkcionalnosti napredne analitike i vizualizacije podataka koje sadrži naše rješenje.

Rješenja za upravljanje informacijama

Da bi informacije koje klijenti mogu da prikupe zaista i na pravi način prikupili, a potom ih transformisali u oblik pogodan za analizu potrebno je kompletno rješenje koje može da objedini podatke, struktuirane ili polustruktuirane, iz bilo kog raspoloživog izvora: Azure ili on premises.

Da bi analiza dala svoj očekivani doprinos donošenju odluka tu su dodatne funkcionalnosti napredne analitike i vizualizacije podataka koje sadrži naše rješenje.


SOFTVERSKA RJEŠENJA I PROIZVODI

 • Skladištenje podataka / BI rješenja

  • Prikupljanje podataka - Nekada je obim podataka koji imate na raspolaganju mnogo veći od onih koje zaista koristite u svom poslovanju. To može da bude posljedica neodgovarajućeg BI rješenja i njegove nemogućnosti da iz najrazličitijih izvora prikupi potrebne podatke. Naše rješenje omogućava prikupljanje podataka iz bilo kog izvora i u bilo kom obliku.
  • Integracija podataka - Ako se svi raspoloživi podaci ne nalaze objedinjeni na jednom mjestu često nije moguće pronaći vezu između njih. Zato je integracija podataka u okviru centralizovanog datawarehouse sistema rješenje koje obezbjeđuje da će svaka poslovna odluka biti donijeta uzimajući u obzir sve za to potrebne informacije.
  • Dimenzionalno modeliranje je specifična vrsta modeliranja kojoj je osnovni prioritet brzo dolaženje do velike količine podataka koje biznis korisnici mogu sa lakoćom da razumiju. Za implementaciju poslovnog modela za prikupljanje i analizu podataka (enterprise grade data models) naši eksperti koriste dobro poznatu Kimball metodologiju i najbolje svjetske prakse.
  • Napredna analitika
   Vizualizacija i otkrivanje podataka omogućavaju novi poslovni uvid pomoću modernih BI alata i pristupa podacima sa bilo kog uređaja.
  • Prediktivna analiza
   Zahvaljujući “machine learning” algoritmima sada je moguće predvidjeti buduće događaje i pronaći skrivene veze podataka i uzročno-posljedične odnose.
 • SQL Server Consulting

  • SQL Server konsalting

  Da bi se zaštitile baze podataka SQL Servera i smanjilo opterećenje koristimo najnoviju tehniku visoke dostupnosti i oporavka od katastrofa.
  - Podešavanje lokalnog i hibridnog cloud-a HA & DR
  - Balansiranje opterećenja čitljivih sekundarnih baza
  - Brzo preusmjeravanje na lokalnoj lokaciji ili u cloud-u
  - Analiziranje

  • SQL Server podešavanje performansi

  - Analiziranje uskih grla u performansama
  - Dizajniranje efikasne indeks strategije
  - Dijagnostikovanje i izbjegavanje blokiranja i zastoja
  - Analiziranje planova izvršenja
  - Razvijanje efikasnih upita i sačuvanih procedura

  • Konsolidovanje

  Konsolidovanje SQL Server baza podataka i instanci omogućava organizacijama da smanje troškove licenciranja i hardvera, kao i da naprave jednostavniji model za održavanje baza podataka SQL Servera.
  Analizirajući trenutna radna opterećenja, uskih grla i sigurnosti možemo da predložimo najbolju od raspoloživih opcija:

  • Čuvanje/hosting više baza podataka na jednoj instanci SQL Servera
  • Čuvanje/hosting višestrukih instanci SQL Servera na jednoj mašini
  • Čuvanje/hosting više virtualnih SQL Server mašina na jednoj fizičkoj mašini


SOFTVERSKA REŠENJA I PROIZVODI

 • Skladištenje podataka / BI rešenja

  • Prikupljanje podataka - Nekada je obim podataka koji imate na raspolaganju mnogo veći od onih koje zaista koristite u svom poslovanju. To može da bude posledica neodgovarajućeg BI rešenja i njegove nemogućnosti da iz najrazličitijih izvora prikupi potrebne podatke. Naše rešenje omogućava prikupljanje podataka iz bilo kog izvora i u bilo kom obliku.
  • Integracija podataka - Ako se svi raspoloživi podaci ne nalaze objedinjeni na jednom mestu često nije moguće pronaći vezu između njih. Zato je integracija podataka u okviru centralizovanog datawarehouse sistema rešenje koje obezbeđuje da će svaka poslovna odluka biti doneta uzimajući u obzir sve za to potrebne informacije.
  • Dimenzionalno modeliranje je specifična vrsta modeliranja kojoj je osnovni prioritet brzo dolaženje do velike količine podataka koje biznis korisnici mogu sa lakoćom da razumeju. Za implementaciju poslovnog modela za prikupljanje i analizu podataka (enterprise grade data models) naši eksperti koriste dobro poznatu Kimball metodologiju i najbolje svetske prakse.
  • Napredna analitika
   Vizualizacija i otkrivanje podataka omogućavaju novi poslovni uvid pomoću modernih BI alata i pristupa podacima sa bilo kog uređaja.
  • Prediktivna analiza
   Zahvaljujući “machine learning” algoritmima sada je moguće predvideti buduće događaje i pronaći skrivene veze podataka i uzročno-posledične odnose.
 • SQL Server Consulting

  • SQL Server konsalting

  Da bi se zaštitile baze podataka SQL Servera i smanjilo opterećenje koristimo najnoviju tehniku visoke dostupnosti i oporavka od katastrofa.
  - Podešavanje lokalnog i hibridnog cloud-a HA & DR
  - Balansiranje opterećenja čitljivih sekundarnih baza
  - Brzo preusmeravanje na lokalnoj lokaciji ili u cloud-u
  - Analiziranje

  • SQL Server podešavanje performansi

  - Analiziranje uskih grla u performansama
  - Dizajniranje efikasne indeks strategije
  - Dijagnostikovanje i izbegavanje blokiranja i zastoja
  - Analiziranje planova izvršenja
  - Razvijanje efikasnih upita i sačuvanih procedura

  • Konsolidovanje

  Konsolidovanje SQL Server baza podataka i instanci omogućava organizacijama da smanje troškove licenciranja i hardvera, kao i da naprave jednostavniji model za održavanje baza podataka SQL Servera.
  Analizirajući trenutna radna opterećenja, uskih grla i sigurnosti možemo predlažemo najbolju od raspoloživih opcija:

  • Čuvanje/hosting više baza podataka na jednoj instanci SQL Servera
  • Čuvanje/hosting višestrukih instanci SQL Servera na jednoj mašini
  • Čuvanje/hosting više virtualnih SQL Server mašina na jednoj fizičkoj mašini


INDUSTRIJE


REFERENCE

VENDORI