Cybersecurity

U okviru naše kompanije nalazi se poseban sektor koji se bavi Cybersecurity tj. bezbjednošću ICT infrastrukture, implementacijom i održavanjem tehničko-aplikativnih sistema zaštite.

Tim specijalizovanih inženjera i profesionalaca sprovodi niz specifičnih testova bezbjednosti Vulnerability Assessment i Penetration Testing, kako bi se sagledali rizici kojim je ICT system izložen. Pored testova, eksperti kreiraju izvještaj o izvršenom testiranju i daju prijedloge za otklanjanje ranjivosti i umanjenje rizika.

Pored toga Saga Security Operations Center – SOC predstavlja fleksibilnu outsourcing ITC security uslugu koji radi 24/7/365 dana sa ciljem da se klijentima pruži kvalitetna security usluga u oblasti detekcije prijetnji, bez potrebe za povećenjem internih resursa.

Cybersecurity

U okviru naše kompanije nalazi se poseban sektor koji se bavi Cybersecurity tj. bezbjednošću ICT infrastrukture, implementacijom i održavanjem tehničko-aplikativnih sistema zaštite.

Tim specijalizovanih inženjera i profesionalaca sprovodi niz specifičnih testova bezbjednosti Vulnerability Assessment i Penetration Testing, kako bi se sagledali rizici kojim je ICT system izložen. Pored testova, eksperti kreiraju izvještaj o izvršenom testiranju i daju prijedloge za otklanjanje ranjivosti i umanjenje rizika.

Pored toga Saga Security Operations Center – SOC predstavlja fleksibilnu outsourcing ITC security uslugu koji radi 24/7/365 dana sa ciljem da se klijentima pruži kvalitetna security usluga u oblasti detekcije prijetnji, bez potrebe za povećenjem internih resursa.

CYBERSECURITY PROIZVODI I RJEŠENJA

CYBERSECURITY PROIZVODI I REŠENJA

 • Implementacija i održavanje

  U Saga Security portfoliju, nalaze se tehničko aplikativni sistemi zaštite koji mogu na najkvalitetniji način povećati stepen bezbjednosti u sljedećim oblastima:
  • Zaštita mrežne infrastrukture, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM;
  • Zaštita web aplikacija i servisa, WAF i DDoS zaštita;
  • Zaštita Web i Mail saobraćaja;
  • Zaštita Baza podataka, enkripcija i anonimizacija;
  • Zaštita, kontrola i upravljanje pravima pristupa, PAM i IAM;
  • Nova generacija zaštita infrastukture od malwera, EPP, ATP, SandBox;
  • Centralizovani security log sistemi, SIEM;
  • Sistemi za detekciju i sprječavanje odliva podataka, DLP i
  • Sistemi za jaku autentifikaciju i enkripciju, OTP, MFA.

 • Vulnerability Assessment i Penetration Testing

  Tim usko specijalizovanih sertifikovanih inženjera za sprovođenje specijalizovanog testiranja bezbjednosti ICT sistema, ima za cilj da primjenom odgovarajućih alata, metodologija, tehnika simulacije hakerskog napada i aktivnosti otkrije ranjivosti ICT sistema. Pored toga, ovim testom identifikuje se vjerovatnoća i stepen ugroženosti sistema, a kao rezultat naš tim predlaže odgovarajuće mjere za umanjenje ili otklanjanje rizika.
  U analizi se koristi klasifikacija podložnosti napadima, prema ulozi uređaja u mreži, tipu uređaja ili njegovom operativnom sistemu.

 • Security servisi i Security Operations Center – SOC

  SOC je osnovni operativni korak u povećanju bezbjednosti sistema, postizanju visokog stepena vidljivosti nad cijelim sistemom u cilju smanjenja rizika. Osim praćenja rada sistema vrši se filtriranje, pronalazi korelacija da bi se fokusirali na prave incidente. Usluga SOC prilagođava se specifičnostima svakog okruženja i svake organizacije. Naš tim eksperata za bezbjednost aktivno radi sa korisnikom da bi na najbolji način analizirali zahtjev i potpuno pokrili sve aspekte sistema.

 • Implementacija i održavanje

  U Saga Security portfoliju, nalaze se tehničko aplikativni sistemi zaštite koji mogu na najkvalitetniji način povećati stepen bezbjednosti u sljedećim oblastima:
  • Zaštita mrežne infrastrukture, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM;
  • Zaštita web aplikacija i servisa, WAF i DDoS zaštita;
  • Zaštita Web i Mail saobraćaja;
  • Zaštita Baza podataka, enkripcija i anonimizacija;
  • Zaštita, kontrola i upravljanje pravima pristupa, PAM i IAM;
  • Nova generacija zaštita infrastukture od malwera, EPP, ATP, SandBox;
  • Centralizovani security log sistemi, SIEM;
  • Sistemi za detekciju i sprječavanje odliva podataka, DLP i
  • Sistemi za jaku autentifikaciju i enkripciju, OTP, MFA.

 • Vulnerability Assessment i Penetration Testing

  Tim usko specijalizovanih sertifikovanih inženjera za sprovođenje specijalizovanog testiranja bezbjednosti ICT sistema, ima za cilj da primjenom odgovarajućih alata, metodologija, tehnika simulacije hakerskog napada i aktivnosti otkrije ranjivosti ICT sistema. Pored toga, ovim testom identifikuje se vjerovatnoća i stepen ugroženosti sistema, a kao rezultat naš tim predlaže odgovarajuće mjere za umanjenje ili otklanjanje rizika.
  U analizi se koristi klasifikacija podložnosti napadima, prema ulozi uređaja u mreži, tipu uređaja ili njegovom operativnom sistemu.

 • Security servisi i Security Operations Center – SOC

  SOC je osnovni operativni korak u povećanju bezbjednosti sistema, postizanju visokog stepena vidljivosti nad cijelim sistemom u cilju smanjenja rizika. Osim praćenja rada sistema vrši se filtriranje, pronalazi korelacija da bi se fokusirali na prave incidente. Usluga SOC prilagođava se specifičnostima svakog okruženja i svake organizacije. Naš tim eksperata za bezbjednost aktivno radi sa korisnikom da bi na najbolji način analizirali zahtjev i potpuno pokrili sve aspekte sistema.

INDUSTRIJE


U skladu sa prijetnjama, koje svakodnevno mogu da ugroze aktivnosti svake kompanije, Cybersecurity bi trebalo da bude integralni dio svake ICT infrastrukture. Sajber napad i kriminal mogu da ugroze sve oblasti poslovanja, u bilo kojoj industriji: od telekomunikacija, preko finansijskog sektora, do državnog sektora, bez obzira na veličinu i složenost poslovanja.


U skladu sa prijetnjama, koje svakodnevno mogu da ugroze aktivnosti svake kompanije, Cybersecurity bi trebalo da bude integralni dio svake ICT infrastrukture. Sajber napad i kriminal mogu da ugroze sve oblasti poslovanja, u bilo kojoj industriji: od telekomunikacija, preko finansijskog sektora, do državnog sektora, bez obzira na veličinu i složenost poslovanja.


BROŠURA RJEŠENJA

IT Security ili Cyber Security u današnje vrijeme nije samo jedna od funkcija IT-a, već predstavlja ključni element za cjelokupno poslovanje kompanije. Prijetnje i izazovi u ovoj oblasti postaju sve složenije i zahtijevaju „svjesnost“ i stalna ulaganja u vidu ljudskih i tehničkih resursa. Zato outsourcing IT security usluga predstavlja optimalan odgovor na ove izazove, jer pored smanjenja rizika u poslovanju smanjuje i kapitalna i operativna ulaganja.

REFERENCE

VENDORI

KONTAKT

[kswr_cf7 cf7_id=“117″ cf7_source=“library“ cf7_style=“saga“]