G Fence

G# (G Fence) je softverska platforma koja daje mogućnost da kompanije bolje razumiju ponašanje klijenata unutar određenog prostora. G# obezbjeđuje podatke za donošenje kalkulisanih odluka zasnovanih na korisničkim obrascima kretanja po nekom prostoru, ponašanju na internetu, povratnim informacijama o marketinškim sadržajima, učestalosti posjeta i drugim trendovima kretanja. G# omogućava kompanijama da se brzo prilagode potrebama njihovih korisnika kroz interakciju u realnom vremenu, dok istovremeno podstiču marketing sektore da kreiraju ciljane kampanje sa zagarantovanim uspjehom.
Kombinovanjem podataka dobijenih od G#-a, sa podacima iz drugih internih sistema, donosioci odluka mogu obogatiti iskustvo korisnika u svom prostoru i time povećati prodaju.

G Fence

G# (G Fence) je softverska platforma koja daje mogućnost da kompanije bolje razumiju ponašanje klijenata unutar određenog prostora. G# obezbjeđuje podatke za donošenje kalkulisanih odluka zasnovanih na korisničkim obrascima kretanja po nekom prostoru, ponašanju na internetu, povratnim informacijama o marketinškim sadržajima, učestalosti posjeta i drugim trendovima kretanja. G# omogućava kompanijama da se brzo prilagode potrebama njihovih korisnika kroz interakciju u realnom vremenu, dok istovremeno podstiču marketing sektore da kreiraju ciljane kampanje sa zagarantovanim uspjehom.
Kombinovanjem podataka dobijenih od G#-a, sa podacima iz drugih internih sistema, donosioci odluka mogu obogatiti iskustvo korisnika u svom prostoru i time povećati prodaju.


G#

Budućnost je već tu

G Fence obezbjeđuje prodavcima moćan alat koji može:

  • Da stvori jedinstveno mrežno iskustvo za sve maloprodajne objekte;
  • Da omogući "onboarding" proces novih posjetilaca preko logovanja na wi-fi prostora;
  • Da analitički vizualizuje kretanje kroz prostor;
  • Da obezbijedi podatke za analizu kretanja za druge sisteme;
  • Da komunicira sa posjetiocima na osnovu jedinstvenih parametara kao što su lokacija i vrijeme.


G#

Budućnost je već tu

G Fence obezbjeđuje prodavcima moćan alat koji može:

Da stvori jedinstveno mrežno iskustvo za sve maloprodajne objekte;

Da omogući "onboarding" proces novih posjetilaca preko logovanja na wi-fi prostora;

Da analitički vizualizuje kretanje kroz prostor;

Da obezbijedi podatke za analizu kretanja za druge sisteme;

Da komunicira sa posjetiocima na osnovu jedinstvenih parametara kao što su lokacija i vrijeme.

 

KOMPARATIVNE VRIJEDNOSTI

KOMPARATIVNE VREDNOSTI

Analitika kretanja u realnom vremenu

Analitički izvještaji

Mogućnost različitih captive portala u odnosu na zonu prostora i sadržaj

URL analitika

Prilagodljivost Front End-a

 

G# Solution Brief

G Fence je kompatibilan sa vendorima mrežnih komponenti kao što su Aruba, Cisco i Meraki. Da biste saznali više o G Fence integraciji sa Arubom, preuzmite naš vodič za ovo rješenje.

G# Solution Brief

G Fence je kompatibilan sa vendorima mrežnih komponenti kao što su Aruba, Cisco i Meraki. Da biste saznali više o G Fence integraciji sa Arubom, preuzmite naš vodič za ovo rješenje.

TEHNOLOGIJA

G Fence je web aplikacija koja se može hostovati kako na cloud-u, tako i on-premise. Zasniva se na podacima o kretanju koje pružaju različiti alati, kao što su Aruba Analitics i Location Engine ili Cisco Connected Mobile Experiences. Alati kao što su ovi obezbjeđuju uživo pregled kretanja uređaja unutar objekta, preko API-ja. G Fence interpretira ove podatke, izračunava ih u specifičnim pojavama uređaja unutar interesnih zona i stvara jedinstvene izvještaje. G Fence je skalabilan proizvod, koji se može implementirati na više lokacija, uz održavanje jednog centralnog mjesta za administraciju i generisanje izvještaja.


 

G# Koliko dugo se čeka u redu?

G Fence može biti implementiran u industrijama kao što su: maloprodaja, bankarstvo, i obrazovanje…

G# Koliko dugo se čeka u redu?

G Fence može biti implementiran u industrijama kao što su: maloprodaja, bankarstvo, i obrazovanje…