Internet of Things

Povezujući uređaje u jedan sistem IoT povezuje svijet. Sa vizijom i strategijom da je IoT neodvojivi dio naše budućnosti, Saga je već otpočela svoju IoT plovidbu.
Izvori informacija nalaze se svuda oko nas: pametni telefoni, računari, različite mašine ili “obični” senzori. Iz mora podataka prikupljenih iz svih ovih izvora potrebno je da se analiziraju samo korisni. Zaista korisni podaci artikulišu se pomoću naše Platforme.
Značaj i dometi Platforme sve su veći i značajniji, zahvaljujući strategiji gradivnih blokova (Building Blocks Strategy), podržanoj našim velikim znanjem u ovoj oblasti i značajnim ulaganjima u njen razvoj. Za bilo koji biznis, bilo koji uređaj/senzor, bilo kada i bilo gdje.

Internet of Things

Povezujući uređaje u jedan sistem IoT povezuje svijet. Sa vizijom i strategijom da je IoT neodvojivi dio naše budućnosti, Saga je već otpočela svoju IoT plovidbu.
Izvori informacija nalaze se svuda oko nas: pametni telefoni, računari, različite mašine ili “obični” senzori. Iz mora podataka prikupljenih iz svih ovih izvora potrebno je da se analiziraju samo korisni. Zaista korisni podaci artikulišu se pomoću naše Platforme.
Značaj i dometi Platforme sve su veći i značajniji, zahvaljujući strategiji gradivnih blokova (Building Blocks Strategy), podržanoj našim velikim znanjem u ovoj oblasti i značajnim ulaganjima u njen razvoj. Za bilo koji biznis, bilo koji uređaj/senzor, bilo kada i bilo gdje.

SAGA TELEMETRIC SISTEM

TELEMETRIC ARHITEKTURA SISTEMA

TeleModule

Transport Layer

TeleCenter

TeleClient

 • TeleModule

  TeleModule je uređaj koji ima zadatak da, sa udaljene lokacije na kojoj se nalazi, šalje prikupljenje podatke preko mreže (transportni sloj) u TeleCenter. TeleModule sadrži mikrokontroler sa integrisanim komunikacionim modulom, kao i dio za prikupljanje podataka sa portovima za povezivanje senzora. Sa TeleCenter-om komunicira putem web servisa i TCP / IP internet protokola u obliku XML paketa. Zato što je sigunost podataka veoma bitno pitanje kada se oni prenose koristeći web servise implementirana je enkripcija na nivou podatka. Maksimalna brzina prenosa u standardnom paketu sa GPRS komunikacijom je 64kbit/s.

 • Transport Layer

  -Wifi
  -GSM / GPRS
  -LoRa
  -NB-Iot

 • TeleCenter

  TeleCenter aplikacija, zajedno sa serverom na kojem se nalazi, predstavlja srž sistema. Serverski dio aplikacije prikuplja podatke od neograničenog broja TeleModula, procesuira ih i trajno čuva na više fizički udaljenih servera, što garantuje veću sigurnost podataka. Kada je potrebno da se prikažu, podacima se pristupa jednostavno, preko internet pretraživača ili korisničke mobilne aplikacije. Da bi se podacima dalje manipulisalo, aplikacija ima mogućnost da prikupljenje podatke prikaže, tabelarno ili grafički u jednom od standardnih formata (Ekcel, CSV, PDF) ili, ako je potrebno, korišćenjem već instaliranog softvera treće strane.
  Dodatna sigurnosna mjera, kada se dostignu definisani kritični parametri sistema, je upozorenje korisnika slanjem e-pošte, SMS-a ili Push poruke (u slučaju mobilne aplikacije korisnika).

 • TeleClient

  TeleClient je aplikacija koja omogućava pristup informacijama prikupljenim u TeleCenter-u putem weba, mobilnih uređaja ili web pristupom koji je kompatibilan sa mobilnim uređajima. U okviru aplikacije moguće je definisati različite uloge i nivoe prava pristupa.

 • TeleModule

  TeleModule je uređaj koji ima zadatak da, sa udaljene lokacije na kojoj se nalazi, šalje prikupljenje podatke preko mreže (transportni sloj) u TeleCenter. TeleModule sadrži mikrokontroler sa integrisanim komunikacionim modulom, kao i dio za prikupljanje podataka sa portovima za povezivanje senzora. Sa TeleCenter-om komunicira putem web servisa i TCP / IP internet protokola u obliku XML paketa. Zato što je sigunost podataka veoma bitno pitanje kada se oni prenose koristeći web servise implementirana je enkripcija na nivou podatka. Maksimalna brzina prenosa u standardnom paketu sa GPRS komunikacijom je 64kbit/s.

 • Transport Layer

  -Wifi
  -GSM / GPRS
  -LoRa
  -NB-Iot

 • TeleCenter

  TeleCenter aplikacija, zajedno sa serverom na kojem se nalazi, predstavlja srž sistema. Serverski dio aplikacije prikuplja podatke od neograničenog broja TeleModula, procesuira ih i trajno čuva na više fizički udaljenih servera, što garantuje veću sigurnost podataka. Kada je potrebno da se prikažu, podacima se pristupa jednostavno, preko internet pretraživača ili korisničke mobilne aplikacije. Da bi se podacima dalje manipulisalo, aplikacija ima mogućnost da prikupljenje podatke prikaže, tabelarno ili grafički u jednom od standardnih formata (Ekcel, CSV, PDF) ili, ako je potrebno, korišćenjem već instaliranog softvera treće strane.
  Dodatna sigurnosna mjera, kada se dostignu definisani kritični parametri sistema, je upozorenje korisnika slanjem e-pošte, SMS-a ili Push poruke (u slučaju mobilne aplikacije korisnika).

 • TeleClient

  TeleClient je aplikacija koja omogućava pristup informacijama prikupljenim u TeleCenter-u putem weba, mobilnih uređaja ili web pristupom koji je kompatibilan sa mobilnim uređajima. U okviru aplikacije moguće je definisati različite uloge i nivoe prava pristupa.

OPŠTI FUNKCIONALNI PREGLED

OPŠTI FUNKCIONALNI PREGLED


Saga SmartWaste Management

 

Pristup platformi i sama arhitektura softverskog rJešenja omogućavaju dodavanje različitih TeleModula i senzora istoj platformi. Sa minimalnim prilagođavanjima, ona postaje rješenje za različite industrije čiji podaci treba da se pribave i/ili podese.

 

BROŠURA RJEŠENJA

Tehnologije Interneta stvari (IoT) omogućavaju kompanijama da prošire poslovanje izvan okvira svoje osnovne industrije, digitalno mijenjaju svoje proizvode i poslovne procese. IoT tehnologije pozivaju na nove poslovne modele i predstavljaju veliku priliku za dodavanje vrijednosti ekosistemu kompanije.

INDUSTRIJE

KONTAKT

[kswr_cf7 cf7_id=“117″ cf7_source=“library“ cf7_style=“saga“]