Obezbeđivanje održivog
poslovnog uspeha

CASE STUDY
Digitalna transformacija

Obezbeđivanje održivog
poslovnog uspeha

CASE STUDY
Digitalna transformacija

Digitalna transformacija igra ključnu ulogu, jer vodi ka promeni cele grupne strategije i zasnovana je na pristupu koji je orijentisan ka klijentu i rezultira platformom koja će ponuditi visok nivo usluge svakom pojedinačnom klijentu.

Da li vidite bilo kakav rizik za jednu od najvećih kompanija u održivom poslovanju Centralne i Istočne Evrope? Da li verujete da poslovni model u Naftnoj / Energetskoj industriji može biti ometen, prekinut, oštećen?

Zašto Digitalno u vodećoj energetskoj i naftnoj kompaniji?

Prvo, postojala je svest da će se tradicionalni način prodaje nafte (koji predstavlja oko 60% EBITDE) dugoročno smanjiti i da će klijenti morati da pronađu drugi poslovni model koji će zameniti taj deo prihoda. Drugo, dobre lokacije prodajnih mesta koje se mogu koristiti za druge poslovne modele su date - ne samo za prodaju energije, nego i za robu - i taj deo već predstavlja 20% naše EBITDE. Pored toga, postojala je velika baza klijenata i mnogi korisnici kartica lojalnosti, koji su smatrani ogromnim potencijalom da se doda vrednost putem digitalnog.

Kako pristupiti digitalnom putovanju?

Oni su shvatili potrebu za digitalnom transformacijom ali nisu imali dovoljno znanja kako da započnu tako važan projekat. Shodno tome, klijenti su početkom 2016. godine odlučili da rade na definisanju digitalne strategije sa konsultantom koji je specijalizovan u ovoj oblasti, ali kada su razvili digitalnu strategiju, shvatili su da odvajanje poslovne i digitalne strategije neće funkcionisati. Dakle, oni su započeli proces usklađivanja obe strategije u jednu dugoročnu grupnu strategiju, uzimajući u obzir punu raspodelu resursa: Kapitalne troškove (CAPEX), KPI, itd. Ako uzmete u obzir nove upravljačke programe kao što su Digitalni, strategije poslovnog i digitalnog treba uskladiti kako bi se ostvario njihov pun potencijal za kompaniju. Upravo se radi o procesima i kulturi kompanije, koje su pod jakim uticajem digitalne transformacije. Tako je za naše klijente bilo jasno da je potrebno da inkorporiraju i ažuriraju digitalne inicijative u svojoj postojećoj poslovnoj strategiji, kako bi garantovale uspešno izvršenje.

Program Digitalne transformacije NFG:
Vizija gde biti za pet godina i kako stići do toga
Šta je vrednost Digitalnog?

Digitalno omogućava krajnjim korisnicima da budu u centru, i da koriste energetska i ne-energetska područja sa glavnim ciljem da povećaju uslugu za korisnika i vrednost za njih. Na primer, pored prodaje pojedinačnih solarnih panela, Petrol nudi punu uslugu instalacije, paketa osiguranja i dugoročnog održavanja kao i praćenje efikasnosti solarnih panela. Pored toga, Petrol nudi finansiranje projekata klijenata, podršku nakon prodaje i održavanje - ponudu pune usluge. Na osnovu toga, Petrol gradi platformu koja će biti u mogućnosti da ponudi visok nivo integrisanih digitalnih usluga pojedinačno svakom od naših klijenata. Ovo vodi ka angažovanju kupaca, dodatnoj prodaji i lojalnosti duž životne vrednosti korisnika.

Da li je Digitalno čist IT projekat?

Ne, pošto je većina digitalnih inicijativa vezana za poslovanje i samo je potreban IT za izvršenje. U zavisnosti od digitalne spremnosti organizacije, digitalnom je potrebna veoma solidna IT baza. U slučaju da to nije dostupno, osnovne aplikacije ili arhitektura preduzeća treba da budu evaluirane i modifikovane. Dakle, ovi digitalni projekti će se odvijati kao prioriteti i velikom brzinom, koliko god je to moguće. Digitalni projekti uključuju nekoliko jedinica organizacije, to je pristup sektora sa jedinstvenim ciljem povećanja uspeha kompanije i vrednosti za klijente.

Program digitalne transformacije ukratko:

Polazeći od procene digitalne spremnosti, NFG je radio sa Petrolom na uspostavljanju digitalne strategije (Biznis&Strategija) za 2022. godinu i kako doći do nje. Detaljnije u digitalnim inicijativama i pojedinačnim projektima (od osnovnih IT do out-of-the-box biznis) inicijative su formirane, proširene, obuhvaćene i izvršene tokom detalja (faza digitalne inicijative i izrade prototipa) što je rezultiralo brzo ostvarenim i strateškim prioritetnim projektima. NFG je pored benčmarkinga, ponudio najbolje industrijske prakse i digitalno programiranje End2End mogućnosti izvršavanja ideja u akcije i konačne rezultate (od ideje do proizvoda).

Ishod Petrol Digitalnog Programa

U budućnosti, nećemo samo prodavati sve što je povezano sa automobilima i energijom, već i dobra i usluge koje su odgovarajuće za klijenta. Mi ćemo adekvatno voziti na digitalnom talasu, igrati na logističkoj i mrežnoj prednosti i postati vodeći partner za potrebe naših klijenata.

Petrol Vizija 2020:
»... mi smo vodeći regionalni igrač u energetskim i energetski povezanim uslugama u pogledu prihoda. Prepoznati smo kao glavni dobavljač pametnih rešenja za domove, mobilnost i poslovanje. Koristimo našu inovativnost i digitalna rešenja za razvoj uspešnih novih poslovnih modela i partnerstava. Pružamo odličan korisnički doživljaj i povećavamo broj prodatih artikala po kupcu. «