POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

1. Uvod

Privredno društvo Saga NFG d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu Kompanija) u skladu sa ovom politikom privatnosti (Politika privatnosti) propisuje načine na koje Kompanija može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke. Kompanija može prikupiti i obraditi Vaše lične podatke prilikom interakcije sa vama u pogledu zapošljavanja/regrutacije ili u druge svrhe ili prilikom Vaše posjete našoj veb stranici. Postupajući u skladu sa važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući i Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti ("GDPR"), veoma smo posvećeni zaštiti podataka i čuvanju privatnost svih prikupljenih informacija.

2. Kontakt

Adresa: Saga NFG d.o.o, Prvog krajiškog korpusa br. 22, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Mail adresa: saganfg@saga.ba

3. Prikupljanje podataka

Vaše lične podatke možemo prikupljati i obrađivati kada ste nam ih sami dostavili, kada smo do njih došli na osnovu javno dostupnih izvora i na osnovu preporuka.

4. Svrha obrađivanja i informacije koje obrađujemo

Prikupljanje i obrađivanje Vaših ličnih podataka možemo vršiti u sljedeće svrhe:

  • U cilju ispunjavanja naše ugovorne obaveze prema Vama. Ove informacije mogu uključivati Vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, zanimanje, radno mjesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
  • U svrhu regrutacije novozaposlenih, bilo za određena radna mjesta ili za potencijalne buduće pozicije; ove informacije mogu uključivati Vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem obrazovanju i iskustvu, CV, fotografiju (ukoliko je sami dostavite) i druge relevantne informacije;
  • Kako bismo poštovali i pridržavali se zakonskih obaveza.

    5.Pravni osnov za obradu i čuvanje ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH” br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) i GDPR uredbom

Lične podatke ćemo obrađivati u skladu sa sledećim pravnim osnovama:

  • u cilju izvršenja ugovora sa vama u skladu sa članom 6. stav 1. tačka b) Zakona i članom 6. (1)(b) GDPR uredbe;
  • pravna osnova uključuje i naš legitimni interes u skladu sa članom 6. stav 1. tačka e) Zakona i članom 6 (1)(f) GDPR uredbe, kada komunicirate sa nama u pogledu mogućnosti zaposlenja ili u želji da unapredimo našu internet stranicu;
  • kada imamo vašu saglasnost u skladu sa članom 9. stav 2.tačka a) Zakona i članom 6. (1)(a) GDPR uredbe, gdje je neophodno;
  • kako bismo se usaglasili sa zakonskim obavezama kojima podležemo u skladu sa članom 6. stav 1. tačka a) Zakona i članom 6. (1)(c) GDPR uredbe.

Vaše lične podatke možemo staviti na raspolaganje našim povezanim kompanijama i u ostalim slučajevima regulisanim Zakonom i GDPR uredbom

6. Period skladištenja i pravo na brisanje

Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu mogućnosti zaposlenja čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno onoliko dugo koliko je neophodno da bismo ispunili sve važeće zakonske obaveze. Kao davalac ličnih podataka imate pravo na brisanje ličnih podataka koje ostvarujete podnošenjem zahtjeva o brisanju.

7. Zaštita i bezbjednost podataka

Preduzimamo sve mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, objelodanjivanja, izmjene i uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere za zaštitu informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši lični podaci i zahtijevamo od naših procesora podataka da zaštite vaše lične podatke putem ugovornih sredstava.

8. Vaša prava

U skladu sa određenim izuzecima i ograničenjima u važećem zakonodavstvu, uživate pravo da zahtijevate pristup Vašim ličnim podacima, da Vaši lični podaci budu ispravljeni, obrisani ili da njihova obrada bude ograničena, da zahtijevate zabranu obrade i prenosa podataka.

Kada se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku, što neće negativno uticati na zakonitu obradu podataka zasnovanu na Vašoj saglasnosti prije nego što je ona povučena.