Razvoj softverskih rješenja

Složenost aktivnosti koje se obavljaju u institucijama u javnom sektoru zahtijeva podršku u vidu složenih softverskih rješenja koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Sistemi koji su sposobni da odgovore i najsloženijim zahtjevima najčešće podrazumijevaju projektovanje i razvoj posebnog custom-made rješenja zato što postojeća ili generička rješenja ne daju adekvatan odgovor.

Naša softverska rješenja zasnovana su na najnovijim tehnološkim dostignućima i savremenim arhitekturama, a realizuju se u okviru projekata koji se vode po pravilima agilnih metodologija. Sve to garantuje da će oni biti završeni u skladu sa zahtjevima korisnika, a da će samo rješenje obezbijediti pouzdano izvršavanje svih zadataka uz neophodan nivo bezbjednosti aplikacija.

Naš tim eksperata razvija osnovna kao i najkompleksnija rješenja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada i usluga koje institucije u javnom sektoru pružaju privredi i građanima.

Razvoj softverskih rješenja

Složenost aktivnosti koje se obavljaju u institucijama u javnom sektoru zahtijeva podršku u vidu složenih softverskih rješenja koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Sistemi koji su sposobni da odgovore i najsloženijim zahtjevima najčešće podrazumijevaju projektovanje i razvoj posebnog custom-made rješenja zato što postojeća ili generička rješenja ne daju adekvatan odgovor.

Naša softverska rješenja zasnovana su na najnovijim tehnološkim dostignućima i savremenim arhitekturama, a realizuju se u okviru projekata koji se vode po pravilima agilnih metodologija. Sve to garantuje da će oni biti završeni u skladu sa zahtjevima korisnika, a da će samo rješenje obezbijediti pouzdano izvršavanje svih zadataka uz neophodan nivo bezbjednosti aplikacija.

Naš tim eksperata razvija osnovna kao i najkompleksnija rješenja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada i usluga koje institucije u javnom sektoru pružaju privredi i građanima.

METODOLOGIJA I ARHITEKTURA
NAŠIH SOFTVERSKIH RJEŠENJA

 • SecurityTray

  Ovaj proizvod prilagođen je za rad sa svim postojećim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima na tržištu. Omogućava bezbjednu autentifikaciju korisnika elektronskim sertifikatom, kao i potpisivanje elektronskih dokumenata. Proizvod sadrži i pripadajuće servise za utiskivanje vremenskog žiga i arhiviranje elektronskih dokumenata.

 • Dodatna vrijednost

  Jedan od ključnih faktora uspjeha u implementaciji softverskog rješenja svakako je i saradnja sa klijentom. Zato Saga aktivno uključuje svoje klijente u razvoj od samog početka kako bi se osiguralo rješenje koje će ispuniti njegove zahtjeve i odgovoriti potrebama posla.
  Agilna metodologija koju koristimo omogućava stalno učešće klijenta kroz zajedničko osmišljavanje softverskog rješenja prema njegovim potrebama.
  Na ovaj način, oni imaju stalan uvid u stepen realizacije kao i mehanizme kojima će obezbijediti brzu povratnu informaciju. Na taj način obezbjeđuje se da krajnji rezultat u potpunosti odgovara korisničkim zahtjevima.

 • Arhitektura

  Rješenja koja su modularna, skalabila i visoko dostupna daju fleksibilnost poslovanju koja je u savremenim uslovima potrebna da bi biznis ostao konkurentan.
  U okviru rješenja u domenu arhitekture koja kreiraju naši eksperti posebno se ističu modelom vođena arhitektura, servisno orijentisana arhitektura i arhitektura zasnovana na mikroservisima. Zahvaljujući ekspertizi koju posjeduju naši zaposleni, za svakog klijenta moguće je kreirati optimalno rješenje za gradivne blokove sistema sa stanovišta bezbjednosti, dostupnosti, performansi ili skalabilnosti.
  Dugogodišnje iskustvo u kreiranju i implementaciji softvera različite namjene i kompleksnosti i opredijeljenost Sage da savremene trendove u razvoju arhitekture sistema ugradi u svaki proizvod garancija su ispunjenja svih nefunkcionalnih zahtjeva.

 • Bezbjednost

  Zaštita podataka u vremenu kada se veliki broj informacija svakodnevno dijeli, šalje i čuva nije samo potreba poslovanja, već je često i obaveza regulisana zakonom.
  Softverska rješenja, osim što treba da odgovore zahtjevima poslovanja svakog klijenta, moraju da budu usaglašena i sa normama koje su propisane regulativom. Bezbjednosni zahtjevi, kako oni propisani zakonom tako i oni koji su specifični za svaku kompaniju, uvijek su u fokusu realizacije svakog od naših rješenja koja su integrisana sa komponentama koje koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, dvostepenu autorizaciju, kriptovanje podataka i druge mehanizmime koji omogućavaju najviši stepen zaštite vaših podataka.

 • Metodologija

  Agilna metodologija koju koristimo u organizaciji i vođenju projekata svodi rizike procesa razvoja softvera na najmanju moguću mjeru. Zahvaljujući ovoj metodologiji, svaki projekat se vodi kao posebna priča kojoj se prilagođava pristup u zavisnosti od složenosti projekta, raspoloživnog vremena i dostupnih resursa. Razvoj se odvija kroz niz uzastopnih iteracija u kojima se zahtjevi klijenata transformišu u komponente finalnog softverskog rješenja. Nakon početne formalizacije korisničkih zahtjeva, proces razvoja prolazi kroz niz jasno definisanih faza u kojima aktivnu ulogu imaju i klijenti, čime je obezbijeđen visok nivo kvaliteta konačnog rješenja.

METODOLOGIJA I ARHITEKTURA
NAŠIH SOFTVERSKIH REŠENJA

 • SecurityTray

  Ovaj proizvod prilagođen je za rad sa svim postojećim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima na tržištu. Omogućava bezbjednu autentifikaciju korisnika elektronskim sertifikatom, kao i potpisivanje elektronskih dokumenata. Proizvod sadrži i pripadajuće servise za utiskivanje vremenskog žiga i arhiviranje elektronskih dokumenata.

 • Dodatna vrednost

  Jedan od ključnih faktora uspjeha u implementaciji softverskog rješenja svakako je i saradnja sa klijentom. Zato Saga aktivno uključuje svoje klijente u razvoj od samog početka kako bi se osiguralo rješenje koje će ispuniti njegove zahtjeve i odgovoriti potrebama posla.
  Agilna metodologija koju koristimo omogućava stalno učešće klijenta kroz zajedničko osmišljavanje softverskog rješenja prema njegovim potrebama.
  Na ovaj način, oni imaju stalan uvid u stepen realizacije kao i mehanizme kojima će obezbijediti brzu povratnu informaciju. Na taj način obezbjeđuje se da krajnji rezultat u potpunosti odgovara korisničkim zahtjevima.

 • Arhitektura

  Rješenja koja su modularna, skalabila i visoko dostupna daju fleksibilnost poslovanju koja je u savremenim uslovima potrebna da bi biznis ostao konkurentan.
  U okviru rješenja u domenu arhitekture koja kreiraju naši eksperti posebno se ističu modelom vođena arhitektura, servisno orijentisana arhitektura i arhitektura zasnovana na mikroservisima. Zahvaljujući ekspertizi koju posjeduju naši zaposleni, za svakog klijenta moguće je kreirati optimalno rješenje za gradivne blokove sistema sa stanovišta bezbjednosti, dostupnosti, performansi ili skalabilnosti.
  Dugogodišnje iskustvo u kreiranju i implementaciji softvera različite namjene i kompleksnosti i opredijeljenost Sage da savremene trendove u razvoju arhitekture sistema ugradi u svaki proizvod garancija su ispunjenja svih nefunkcionalnih zahtjeva.

 • Bezbednost

  Zaštita podataka u vremenu kada se veliki broj informacija svakodnevno dijeli, šalje i čuva nije samo potreba poslovanja, već je često i obaveza regulisana zakonom.
  Softverska rješenja, osim što treba da odgovore zahtjevima poslovanja svakog klijenta, moraju da budu usaglašena i sa normama koje su propisane regulativom. Bezbjednosni zahtjevi, kako oni propisani zakonom tako i oni koji su specifični za svaku kompaniju, uvijek su u fokusu realizacije svakog od naših rješenja koja su integrisana sa komponentama koje koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, dvostepenu autorizaciju, kriptovanje podataka i druge mehanizmime koji omogućavaju najviši stepen zaštite vaših podataka.

 • Metodologija

  Agilna metodologija koju koristimo u organizaciji i vođenju projekata svodi rizike procesa razvoja softvera na najmanju moguću mjeru. Zahvaljujući ovoj metodologiji, svaki projekat se vodi kao posebna priča kojoj se prilagođava pristup u zavisnosti od složenosti projekta, raspoloživnog vremena i dostupnih resursa. Razvoj se odvija kroz niz uzastopnih iteracija u kojima se zahtjevi klijenata transformišu u komponente finalnog softverskog rješenja. Nakon početne formalizacije korisničkih zahtjeva, proces razvoja prolazi kroz niz jasno definisanih faza u kojima aktivnu ulogu imaju i klijenti, čime je obezbijeđen visok nivo kvaliteta konačnog rješenja.

INDUSTRIJE

REFERENCE

VENDORI