Selecta

CRM PLATFORMA NOVE GENERACIJE

Selecta predstavlja novu generaciju CRM platforme. Čine je operativni, analitički i modul za upravljanje korisničkim kampanjama. Odlučivanje u realnom vremenu i korisnički orijentisan izgled aplikacije su neke od komponenti Selecte koje utiču na podizanje produktivnosti kompanije. Korišćenjem Selecte u svakodnevnom poslovanju, smanjuje se vrijeme potrebno za uspješno zatvaranje prodajnog procesa, povećava se efikasnost organizacionih procesa i podstiče se cross-selling.

 

Selecta

CRM PLATFORMA NOVE GENERACIJE

Selecta predstavlja novu generaciju CRM platforme. Čine je operativni, analitički i modul za upravljanje korisničkim kampanjama. Odlučivanje u realnom vremenu i korisnički orijentisan izgled aplikacije su neke od komponenti Selecte koje utiču na podizanje produktivnosti kompanije. Korišćenjem Selecte u svakodnevnom poslovanju, smanjuje se vrijeme potrebno za uspješno zatvaranje prodajnog procesa, povećava se efikasnost organizacionih procesa i podstiče se cross-selling.

 

OPIS PLATFORME

Zahvaljujući jedinstvenoj arhitekturi, Selecta postiže izuzetne performanse, stabilnost i skalabilnost sistema. Dva glavna dijela sistema su mehanizam za odlučivanje u realnom vremenu i korisnički orijentisan izgled aplikacije. Odlučivanje u realnom vremenu obezbjeđuje poslovnu logiku sistema i upravljanje poslovnim procesima. Izgled aplikacije, kao jedna od najvažnijih komponenti rješenja, obezbjeđuje centralizovan prikaz svih relevantnih informacija o klijentu (360 pregled klijenta), sakupljenih sa mnogobrojnih izvora i sinhronizovanih u realnom vremenu.
Selecta je orijentisana ka korisnicima aplikacije, povećava efikasnost prodaje, poboljšava komunikaciju sa krajnjim kupcima, i smanjuje vrijeme potrebno za uspješno zatvaranje prodajnog procesa.
Korišćenjem najsavremenijih tehnologija za razvoj front-end i back-end dijela aplikacije, kao i konfiguraciju baze, Selecta stavlja korisnika na prvo mjesto i poboljšava korisničko iskustvo.


Operativni modul

Operativni modul obezbjeđuje sveobuhvatan pregled klijenata (360 pregled). Kroz kompletno definisan i kontrolisan prodajni proces, Selecta omogućava praćenje potencijalnih kupaca od početne do finalne faze prodaje.

Analitički modul i Big Data

Analitički modul i Big Data koncept omogućavaju sakupljanje i analizu podataka korisnika korišćenjem analiza za predviđanje i sistema za preporuku. Ovaj modul obezbjeđuje detaljniji uvid u navike i ponašanje klijenta, pomoću podataka prikupljenih sa raznih relevantnih izvora.

Modul za upravljanje kampanjama

Modul za upravljanje kampanjama pruža precizniju, automatizovanu segmentaciju kupaca, kreiranje i slanje personalizovanih kampanja, kao i odabir optimalnog kanala komunikacije. Modul omogućava korisniku aplikacije da kreira i sprovodi prilagođene kampanje za različite segmente kupaca. Omogućeno je podešavanje učestalosti, sadržaja kampanje, kao i kanala koji je najprilagođeniji određenom kupcu.

KOMPARATIVNE PREDNOSTI

KOMPARATIVNE PREDNOSTI

Unificiran Front-end

Sveobuhvatan 360 pregled klijenata, upravljanje prodajom i kampanjama

Odlučivanje u realnom vremenu

Podaci o klijentima se sinhronizuju u realnom vremenu sa definisanim Najboljim akcijama i Najboljim ponudama za svakog klijenta

Napredna analitika

Analitički modul, zasnovan na mašinskom učenju, omogućava precizan uvid u potrebe, navike i ponašanje kupaca

Big Data

Primjena Data Lake koncepta omogućava skladištenje struktuiranih i nestruktuiranih podataka